I Xornadas AGAIA

Lugar de celebración: Museo Centro Gaiás Cidade da Cultura de Galicia

Datas:  28 e 29 de xuño de 2018

PROGRAMA I Xornadas AGAIA

A Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA) está a organizar a súas I Xornadas que consistirán na presentación de comunicacións oráis e en formato “poster” sobre os avances da investigación dos grupos que desenvolven a súa actividade nas tres universidades galegas e no norte de Portugal, ademáis dos centros tecnolóxicos, organizacións públicas e empresas.

Dando cumprimento ao seu compromiso estatutario de promover o desenvolvemento, a difusión e a transferencia do coñecemento das augas continentais galegas, a xornada non se limita aos socios de AGAIA senón que pretendemos estender a participación a todos aqueles que desenvolven diferentes liñas de investigación relacionadas coa auga doce en Galicia.  Nestas I Xornadas preténdese ademais fomentar a participación das persoas que estean a comezar a súa carreira investigadora desde calquera ámbito do coñecemento.

Cidade da Cultura 

Máis información sobre a inscrición e os bloque temáticos

Comité científico

Comité organizador